Hej, Jag är tveksam till om det är det bästa alternativet för dig. Det är svårt att ge dig ett råd på dessa knapphändiga uppgifter. Men om du väljer att lägga ihop lånen så kommer din månadsutgift att sjunka även om du måste betala den under en längre tid. Dels blir räntekostnaden lägre varje månad och beloppet som du amorterar månadsvis blir också lägre. Men hela räntekostnaden du betalar under sju år blir troligen inte lägre totalt sätt.

Om din ekonomi är väldigt skör och du knappt får den att gå runt kan det vara bra att slå ihop lånen och sänka månadsutgiften även om det tar längre tid att betala av hela skulden. Och samtidigt tänka på att inte ta nya lån.
Har du råd kan det däremot vara skönt att amortera av lånen så snabbt som möjligt och amortera extra på lånet med högsta ränta.

Finns möjlighet att slå ihop lånen till den lägre räntan men med kortare löptid är det naturligtvis att föredra.
Du fick inget rakt svar men jag hoppas att du ändå fick lite hjälp hur du kan resonera innan du fattar ditt beslut.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar