Om företaget omfattas av insättningsgarantin och du inte har större belopp än 500 000 kronor placerat där så finns ingen risk för att du förlorar pengarna. Men det kan ta viss tid att få ut dem om garantin skulle behöva träda i kraft. Tänk på att om sätter in 500 000 kronor så stiger värdet med avkastningen och du kan hamna över garantigränsen. Se också upp så att du inte får en kostnad för uttag av pengarna så att räntefördelen raderas ut.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank