Hej, om jag förstår dig rätt, har ni med ert nuvarande lån en belåning på 85 procent. Vid en ny värdering och med det nya renoveringslånet hamnar belåningen på 80 procent av marknadsvärdet. Då förstår jag inte vad som skulle försämra er situation och om ni skulle förlora något på att utöka bolånet? Även om de nya reglerna införs som innebär att man inte ska låna mer än 85 procent på sin bostad så klarar ni den gränsen. Det borde vara mer förmånligt än att låna på annat sätt. Fråga banken igen vad ni förlorar på att göra så eller om ni missförstod varandra.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar