Hej Clas!
Du har en poäng i att om du har relativt sett lite lån blir svängningarna i kronor inte så stora när räntan rör sig och du lika kan gärna ha rörlig ränta. Det du då ska räkna med är att klara en ränta på 7-8 procent periodvis utan att din ekonomi blir ansträngd. Om ekonomin riktigt går på högvarv och Riksbanken behöver stävja hög inflation kan man få lov att höja så att boräntorna kan ligga på de nivåerna. Säg att du idag skulle betala 2,25 procent på dina lån så hamnar räntekostnaden på knappt 1 200 kronor i månaden. Är räntan 8 procent ligger kostnaden på 4 200 kronor. Det är närapå en tredubbling du behöver klara av. En normal rörlig bolåneränta över tid och vid dagens inflationsmål för penningpolitiken borde ligga på 5,5 – 6 procent.

Det som talar för att binda ett lån är just i lägen där räntorna är nedpressade och räntorna förväntas stiga i nära tid. Ett sådant läge infinner sig just nu, men utvecklingen i omvärlden ser rätt bräcklig ut så konjunkturen kan hamna i ett sämre läge som gör att Riksbanken inte kommer att behöva höja räntan i samma takt man tidigare trott. Annars ska man jämföra dagens bundna med vad morgondagens rörliga kommer att ligga på. Binder man av ekonomiska skäl gör man det för att kapa en räntetopp. Ingen vet säkert vilket val som blir bäst förrän i efterhand. Den osäkerheten har man att hantera. Det finns ett visst risktagande i båda alternativen.

Min tro är att det inte är säkert att det blir så lönsamt med bunden, men att det samtidigt inte är så stor risk att det ska bli olönsamt. Vill du ha en känd kostnad och tror att räntorna kommer att stiga kan du välja att binda ett av lånen. De blir en högre kostnad till en början eftersom bundna räntan för det mesta är högre än rörliga vid ett givet tillfälle. Men så småningom bör den rörliga ha passerat den bundna. Vill du kapa en räntetopp kan det vara bättre att binda på längre tid än på bara ett par-tre år.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank