Hej, Kontrollera så att du får en heltäckande försäkring. Det vanligaste är att hemförsäkringen utöver försäkringsskyddet för dina saker i bostaden även omfattar exempelvis reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd med mera.
När du tecknar hemförsäkringen ska du troligen själv välja försäkringsbelopp som ska täcka in vad alla dina saker är värda som du har i bostaden. Försök att värdera så noga som möjligt.

Om du bor i en bostadsrätt är det viktigt att du lägger till ett bostadsrättstillägg som kopplas till din hemförsäkring. Genom den får du ersättning även för vissa skadehändelser som du annars måste betala själv, till exempel vid vattenskador. Det finns även andra tillägg som du kan koppla till hemförsäkringen som du bör ta ställning till om du behöver.

När det gäller självrisken brukar du kunna välja olika nivåer. Väljer du en högre nivå på självrisken betalar du en lägre premie varje år, men måste då vara inställd på att betala mer själv om det händer en skada i framtiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länförsäkringar