Hej!
Jag inte vet hur dina euro är placerade idag, men för den som sparar i euro finns valutakonton. De fungerar som vanliga bankkonton där möjlighet att binda räntan också finns. Då euron förväntas försvagas på ett års sikt kan det finnas anledning att fundera på om inte en kort placering i kronor är att föredra framför att ha dem kvar i euro. En europlacering utan risker är inte så enkel att få. Minst riskfyllda kan europeiska korträntefonder med låg risk vara.

Vilken tidshorisont och mål du har för dina sparmedel är av avgörande betydelse för hur du ska placera dem. När du sparar i annan valuta är det av högsta vikt att vara beredd på snabba svängningar. Det passar bäst för den som har affärer utomlands, lån eller bostad. Då kan sparandet vara ett sätt att minska sin valutarisk. Om du reser inom Europa en del kan du placera pengarna i utlandet. Eventuellt kan du kontakta en banks utlandskontor och höra vilka alternativ för placering de har.

Om du växlar in dina euro till kronor och gör en förlust kan det vara bra att veta att förlusten är avdragsgill inom inkomstslaget kapital. Men då behöver du ha belägg för vilken kurs du har skaffat dem till.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank