En kreditprövning görs alltid individuellt. Det viktiga är vilka villkor man erbjuder just er. Börja med att se vilken ränta ni kan få på era lån på olika håll. Ta sedan reda på vilken amorteringstid som krävs. Att amortera mycket behöver inte vara en nackdel när det gäller hög belåning och är egentligen ett sparande och inte en kostnad, men utgiften märks ändå i budgeten.

Till sist ska ni fråga bankerna om vad de erbjuder er i övrigt, vilka tjänster som finns och hur de fungerar för just er. Försäkringar, betaltjänster, internetbank, sparatjänster och andra typer av tjänster. Är det också viktigt för er att ha en personlig kontakt att diskutera med kan ni ta hänsyn till hur ni blir bemötta och hur väl ni tycker att det fungerar, oavsett om det sker i fysiskt möte eller per telefon.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank