Hej!

Jag har också varit med om när boräntorna var 15 %. Därför förstår jag att du valde att binda dina räntor på en nivå som du säkert vet att du klarar av. Den ”straffränta” du får betala kallas ränteskillnadsersättning. Den räknas ut som mellanskillnaden mellan räntan på ditt bolån och en jämförelseränta som motsvarar räntan på statsobligationer med samma återstående löptid med ett tillägg på en procentenhet. Men det är flera faktorer att ta hänsyn till, bland annat om du amorterar eller inte. Därför tycker jag att du ska kontakta din bank så att du får en exakt beräkning på hur mycket du ska betala i ränteskillnadsersättning om du förtidsinlöser ditt bundna lån idag. Det rör sig troligen om en hel del pengar. Be banken också beräkna din totala lånekostnad om du 1) ligger kvar med ditt bundna lån 2) löser lånet och framöver har rörliga räntor 2) löser lånet och binder räntan på någon annan tid. Sedan kan du jämföra.

I år har räntenivån ökat och ett rörligt bolån ligger idag på ca 3 %. Mycket pekar på att vi kommer att se högre räntor de närmaste åren. Framöver kan alltså ditt beslut att binda räntan visa sig vara bättre än vad det ser ut att vara i dag. Dessutom är det mycket pengar som ska fram för att betala ränteskillnadsersättningen. Har du inte sparade pengar måste du kanske höja ditt lån med ökade lånekostnader som följd.

Om jag var du skulle jag behålla mina bundna räntor. Fördelen är att du i många år kan vara trygg oavsett vad som händer på räntemarknaden.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank