Hej Ali, när jag räknar på dina förutsättningar så kommer jag fram till att du går på plus om du betalar en snittränta som ligger under 3,6 procent de kommande fem åren. Så om du tror att den rörliga räntan genomsnittligt kommer att bli lägre än så de kommande fem åren, ska du betala ränteskillnadsersättningen och lägga lånet rörligt.

Om du lägger lånet rörligt så kommer räntan att variera över tid beroende på hur marknadsräntan rör sig. Som du säkert känner till så är vi i en fas med ökande räntor även om Riksbanken sänkte sin senaste prognos över räntebanan.

Det är svårt att råda dig till hur du ska göra i detta fall, jag känner mig tveksam till att du genomsnittligt kan få en lägre ränta än 3,6 procent de närmaste fem åren men jag kan ha fel.

Om du tänker ta lån på de 95 000 kronorna så behöver genomsnittsräntan dessutom bli något lägre för att du ska gå med plus.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar