Riksbanken höjde som väntat reporäntan den 16 februari med 0,25 procentenheter till 1,5 procent. Skälet är att Sveriges ekonomi utvecklas starkt och att inflationen väntas stiga framöver. Eftersom Riksbankens mål är att hålla inflationen runt 2 procent så beslutade de att höja räntan. Den här ökningen är den femte i rad sedan i somras och enligt deras prognos kommer de att fortsätta justera reporäntan uppåt och de räknar med att den ligger på 3,75 procent i slutet av år 2013. Det innebär att vi bara är i början av en rad höjningar. Men de säger samtidigt att prognosen kan komma att ändras beroende på den ekonomiska utvecklingen och att prognosen inte ska ses som en utfästelse.

Boräntan kommer att följa reporänta uppåt även om andra faktorer också påverkar boräntans prissättning. Boräntan med tremånaders bindningstid har mer än fördubblats sedan den låg som lägst men är fortfarande förhållandevis låg. Men hushållen är inställda på att räntan kommer att stiga ytterligare enligt Konjunkturinstitutet. I deras senaste konjunkturbarometer spår hushållen att den rörliga boräntan ligger på 4,8 procent om två år.

Hushållen räknar med räntehöjningar
Den låga räntan vi har haft under de senaste åren har gynnat bolåntagare. Det har inneburit att räntekostnaderna har minskat med flera tusenlappar för dem med stora lån. Och det gäller att man inte har vant sig vid en tjockare plånbok och inte dragit på sig för stora fasta kostnader. Om boräntan höjs till 4,8 procent om två år som hushållen tror, skulle det innebära cirka 600 kronor i ökad räntekostnad för ett miljonlån, räknat efter skatteavdrag (från dagens nivå 1 mars). Men om Riksbankens prognos för reporäntan slår in kan det nog röra sig om runt 1 000 kronor dyrare per månad för ett miljonlån om ett par år, räknat efter skatteavdrag.

Var räntan kommer att landa är det naturligtvis ingen som kan säga exakt idag. Men att den kommer att stiga är de flesta överens om. Det är därför viktigt att förbereda sin ekonomi och se till att det finns marginaler genom att räkna på vad olika höjningar innebär på de egna lånen, framförallt om du enbart har rörlig eller tremånaders bindningstid på räntan.

Bunden eller rörlig ränta
Det är fler som väljer bunden ränta idag, på hela eller delar av lånet, än för några månader sedan. Det kan vara en bra strategi för dem som vill veta hur högra räntekostnaderna kommer att bli under vald period. I annat fall kan de bli ganska stora kostnadsökningar under kort tid. Ett alternativ är att spara extra på ett konto för att bygga upp en reserv. Men har du relativt litet lån eller goda ekonomiska marginaler kan det vara bäst att välja rörlig eller tre månaders bindningstid på hela eller den största delen av lånet.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar