Hej!
Du vill veta om det är ekonomiskt fördelaktigt att binda en del av dina sparpengar nu.

Historiken över tidigare ränteutveckling säger egentligen inte så mycket. Räntan på fasträntekonton baseras till största del på andra räntor än på reporäntan. Principerna för hur räntan sätts på fasträntekonton kan också variera över tiden. Dessutom kan nya regelverk för bankers verksamhet värdera denna typ av sparande högre framöver. Det kan innebära bättre villkor på fasträntekonton. Därför skulle jag inte snegla för mycket på hur det sett ut tidigare.

Fördelen med att binda dina sparpengar är att du vet exakt vilken genomsnittsränta du får under den period du binder pengarna. Nackdelen är att du inte är med i en eventuell ränteuppgång. För dig handlar det om att värdera var du kan få högst genomsnittsränta under perioden. Och vad du tror om ränteutvecklingen framöver.

Det är alltid den effektiva årsräntan du ska jämföra. På fasträntekonton med längre bindningstid än ett år är den effektiva årsräntan lite lägre än den angivna räntan. Den effektiva årsräntan visar den räntesats du hade fått om räntan hade betalts ut en gång om året i stället för vid bindningstidens slut.

Tänk också på att du kan få betala straffavgifter om du behöver ta ut pengarna före bindningstidens slut.

Om du ändå vill få fram räntehistorik över fasträntekonton: Den enda statistik jag har hittat är Riksgäldens räntehistorik på fasträntekonton till och med 2010-07-09.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank