Det stämmer att om ni är kontoinnehavare båda två gäller dubbel insättningsgaranti. Men om din fru enbart är dispositionsrättsinnehavare, vilket innebär att hon bara får disponera kontot och har rätt att ta ut pengar, gäller enbart en insättningsgaranti eftersom det då enbart är du som är kontoinnehavare. Om du är osäker på om hon är kontoinnehavare eller inte, ska du prata med din bank. Begreppet ”Övriga kontorelationer” som du skriver ger inget tydligt svar.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsforsakringar