Det var ingen lätt fråga. Man kan ju säga att i princip är räntan högre hos den som slår sig in på marknaden, den som innebär hög risk för spararen eller den som vill ha billigare upplåning än via räntemarknaden. Risken brukar alltså avspegla sig i räntan, vilket framförallt gäller olika obligationer. Företagsobligationer ger därför högre avkastning än statsobligationer, men går företaget omkull är obligationerna ganska oprioriterade och man kanske inte får tillbaka några pengar. Räntefonder med företagsobligationer finns i och för sig så att man får viss riskspridning.

Riksgäldssparande har oftast lägre ränta än bankkonton då staten är en trygg upplånare. För vanligt banksparande är det viktigast i grunden att ditt sparande omfattas av insättningsgarantin. Det är klokt att du sparar utan högre risk för ett så viktigt ändamål och som ligger förhållandevis nära i tiden. Sparandet är rörligt och flyttbart. Du kan välja att flytta ditt banksparande från tid till annan så att du får tillgång till en bra ränta.

Det går inte att säga vilken bank som kommer att ge bäst över tid. Se till att du har möjlighet att via Internetbank göra överföringar så att det blir smidigt för dig. Räkna också i kronor och ören på vad olika räntor får för betydelse, så du inte stirrar dig blind på tiondelar. Det kommer att vara de pengar du sätter in som kommer att avgöra hur hög kontantinsats du kommer att ha i slutänden. Lycka till!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank