Det beror på att sparformerna får olika konsekvenser för dig vid eventuell konkurs. När du anlitar en bank, värdepappersbolag, fondbolag eller annat institut för att utföra en investeringstjänst, till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper, är institutet skyldigt att hålla dina värdepapper skilda från sina egna. Dvs. om banken eller det bolag/institut som du har anlitat för detta går i konkurs har du fortfarande kvar dina tillgångar och därför behövs inte någon insättningsgaranti för detta.

Däremot så finns det ett s.k. investerarskydd på upp till 250 000 kronor per kund och institut som är ett skydd som träder in om det visar sig att det institut där du har dina tillgångar går i konkurs och grovt slarv eller brottslighet gör att du inte får ut dina tillgångar.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank