Hej!

Ett lån på 10 000 kronor med månadsbetalning och 20 procents effektiv ränta motsvarar en vanlig räntesats på 18,37 procent och en räntebetalning på 153 kronor den första månaden.

Vill du själv räkna ut detta kan du ta hjälp av lånekalkylen som finns på Konsumenternas Bankrådgivningsbyrås hemsida. Då ser du att räntebetalningen minskar månad för månad i takt med att du betalar av på lånet. Hur snabbt räntesumman minskar beror på hur lång löptid lånet har.

Lånekalkylen är jättebra att använda när du vill jämföra olika lånealternativ. Du ser tydligt hur mycket dyrare lånet blir om du ska betala uppläggningsavgift och månadsavgifter utöver räntesatsen.


Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank.