Hej, Även om räntorna troligen är på väg ner så tycker jag inte att du ska binda pengarna under flera år, när marknaden är så pass osäker. Sannolikt kommer räntenivån att höjas när man ser en ljusning av problemen i omvärlden. Därför kan en tremånaders bindningstid eller liknande vara lämpligt i detta läge. För tillfället är dessutom inte skillnaden så stor mellan bindningstidernas räntesatser.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar