Framöver är det troligt att fler banker blir mer öppna med hur upplåningskostnaden ser ut. Men varje bank beslutar själva hur det ska redovisas. Idag tas hänsyn för varje kunds ekonomi och engagemang i banken när bolåneräntorna sätts och du har redan idag möjlighet att förhandla om bolåneräntan. Om bankens upplåningskostnad blir mer tydlig tror jag inte att just det får stor effekt för dig som kund, men självklart är ökad transparens och öppenhet alltid en fördel på många andra sätt.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar