Ja, enligt mina beräkningar kostar det ungefär lika mycket att behålla lånet under bindningstiden som att lösa lånet nu och betala ränteskillnadsersättningen. Skulle räntan på sparkontot sjunka kan det bli mer förmånligt att lösa lånet.

Så här har jag räknat: Om du behåller lånet ytterligare 19 månader får du betala 39 900 kronor i ränta på lånet samtidigt som du får runt 23 400 kronor i ränta på sparkontot om man tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. Det ger en nettoutgift på 16 500 kr före skatt som är något lägre än ränteskillnadsersättningen på 16 600 kr. Skattemässigt är de båda alternativen likvärdiga eftersom ränteskillnadsersättningen betraktas som en vanlig låneränta. Det innebär att kostnaden efter 30 procents skatt blir ungefär 11 550 kronor om du behåller lånet och 11 620 kronor om du löser lånet.

På Konsumenternas Bankbyrå kan du läsa mer om ränteskillnadsersättning och göra en egen beräkning.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank