Sedan bolånetaket infördes hösten 2010 har de flesta banker infört krav på att bolån som överstiger 75 procent av bostadens värde ska amorteras medan lån som understiger 75 procent av bostadens värde kan läggas upp utan amortering. Just så är också villkoren på Ikano Banks bolån. Vill du läsa mer om detta kan du gå in på bankens hemsida. Vill du diskutera just din egen lånesituation föreslår jag att du slår en signal till bankens kundservice.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank