Rättsskydd innebär att du kan få ersättning för kostnaderna om du behöver anlita en advokat vid en tvist. Oftast täcker hemförsäkringen de rättegångskostnader du inte kan få ut av motparten men också motpartens rättegångskostnader om du blir skyldig att betala dessa. Däremot får du ingen ersättning för dina egna kostnader, till exempel resor eller utebliven lön om du behöver ta ledigt från arbetet. Självrisken brukar ligga på 20 %, vilket innebär att du själv får stå för en femtedel av de kostnader som uppstår. Det brukar också finnas en maxgräns för hur stora kostnader som ersätts.

Kolla först på Konsumentverkets hemsida vilket stöd du har i konsumentköplagen. Du kan ju också anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden som prövar ditt ärende utan kostnad. Nackdelen är att de endast prövar ärendet skriftligt, att det kan ta tid innan du får ett beslut och att motparten inte är tvingad att följa ARN:s rekommendation.

Prata med ditt försäkringsbolag så att du blir fullt insatt i hur rättsskyddet fungerar innan du bestämmer dig för att anlita en advokat. Försök också få advokaten att beräkna en ungefärlig totalkostnad. Att driva ett ärende i Tingsrätten kan ibland kosta mer än det smakar. Tycker du att det blir för dyrt: försök återigen att hitta en kompromisslösning med företaget.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank