Hej. Att sätta av ett sparande varje månad i en bred aktiefond är ofta ett bra sätt att spara på längre sikt. Är sparhorisonten inte så lång utan bara några år som den verkar vara i ditt fall kan det vara klokt att undvika aktier och istället spara på ett bankkonto eller i en kort räntefond. Generellt säger våra tumregler att om sparkapitalet ska användas inom två år så spara på ett bankkonto eller kort räntefond. Har du ett perspektiv på upp till fem år kan du blanda räntefonder med aktier, t.ex. genom en blandfond eller indexobligation. Har du en spartid på mer än fem år kan du öka andelen aktier.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank