Om du tar ett lån utomlands för exempelvis en bostad där, är ränteutgifterna normalt avdragsgilla i din deklaration här i Sverige. Men beroende på vilket land det gäller och vilket typ av lån du menar, är det bäst att du kontaktar Skatteverket för att få korrekt svar.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar