Hej, ja du har kvar avdragsrätten även om du tar lån i ett annat land. Tänk dock på att du även har en valutarisk om du tar lån i en annan valuta än den svenska.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank