Det alternativ som får den högsta genomsnittliga avkastningen under ett år är mest förmånligt. Väljer du en fast ränta vet du ju hur stor avkastningen blir. Tänk bara på att inte ta ut pengarna innan bindningstiden är slut eftersom det kan medföra stora extrakostnader. Ta sedan reda på räntesatsen på ett obundet sparkonto. Använd Compricer, Konsumenternas Bankbyrå eller någon annan jämförelsesajt. Fundera sedan vad du själv tror om ränteutvecklingen det närmaste året, försök uppskatta en genomsnittlig avkastning på det obundna alternativet och räkna på skillnaden. Välj ett konto som omfattas av insättningsgaranti så att du får tillbaka dina sparpengar om företaget du väljer skulle gå i konkurs.

Just nu kan du få 3,20 % om du binder pengarna i tolv månader och 2,85 % på ett obundet sparkonto. Vid det senaste reporäntebeslutet bedömde Riksbanken att räntenivån kommer att ligga ungefär på nuvarande nivå det närmaste året. De flaggade dock för att reporäntan kan komma att sänkas om den ekonomiska utvecklingen blir sämre än väntat men också för att reporäntan kan höjas om utvecklingen blir bättre än väntat. Nu är det ju inte bara reporäntan som påverkar vilka räntor som erbjuds på olika sparkonton. Den senaste tiden har konkurrensen ökat och villkoren på sparkonton blivit allt bättre. Jag tror att det är en trend som är här för att stanna. Sammantaget kan detta peka på att villkoren på ett obundet sparkonto kan komma att ligga ungefär på nuvarande nivå det närmaste året. Tror du också på ett sådant scenario förlorar du inte så mycket på att ha pengarna tillgängliga på ett obundet sparkonto. Skillnaden i genomsnittlig avkastning skulle bli 0,10 % och med ett sparbelopp på 100 000 kronor handlar det om 70 kronor efter skatt.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank