I första hand bör du ta kontakt med din bank och fråga om du kan göra ett säkerhetsbyte. Det innebär att du pantsätter den nya bostaden i stället för den gamla, behåller lånet och slipper betala ränteskillnadsersättning. Banken kommer att ta en ny kreditupplysning och göra en ny kreditprövning. Ta kontakt med banken innan du lägger ut din bostad till försäljning så att du vet vad som gäller.

Ränteskillnadsersättning är en schablonersättning och beräknas genom att man jämför den bundna låneräntan med en jämförelseränta. Beräkningen är krånglig och har kritiserats för att bankkunder får betala mer än bankens faktiska kostnad för att lösa ett bundet bolån. I höstas utlovade finansmarknadsminister Peter Norman nya regler som ska göra det enklare och billigare att lösa bundna lån i förtid men frågan har lagts på is på grund av nya EU-direktiv.

Konsumenternas har mer information och en räknesnurra där du kan lägga in uppgifter och få en uppskattning av hur stor ränteskillnadsersättningen blir.

/Hälsningar Bodil

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank