Hej Stefan!

Att ha ett eget elabonnemang och därmed ha möjligheten att se och påverka sin elförbrukning och sina elkostnader borde vara en självklarhet, både ur ett privatekonomiskt och ett samhällsövergripande perspektiv. Tyvärr är det inte det. Det finns nämligen ingen laglig rätt att ha eget elabonnemang. Vissa fastighetsägare har efter påtryckningar från Hyresgästföreningen infört individuell elmätning men det är inte det samma som ett individuellt elabonnemang. Med enbart individuell mätning omfattas du som elkonsument inte av konsumentlagstiftningen eller har möjlighet att påverka elpriset genom att teckna ett eget avtal. Elbranschen arbetar genom sin branschorganisation Svensk Energi för att individuella elavtal ska införas.

Jag tycker att du ska kontakta Näringsdepartementet. De arbetar med energifrågor och tar gärna emot förslag och synpunkter. Här är en länk till deras hemsida. Skriv eller ring, ta fram några tydliga huvudargument, tryck på samhällets behov av att energieffektivisera och att konsumentlagstiftningen inte gäller vid kollektivavtal.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå tror att Näringsdepartementet redan har börjat arbeta med frågan om kollektivmätning. I så fall är det extra bra att du, dina grannar och alla andra medvetna konsumenter gör era röster hörda.

Hälsningar
Bodil Hallin, Familjeekonom Ikano Bank