Hej!
Visst finns det bra statistik! Konsumenternas Energimarknadsbyrå följer prisutvecklingen och publicerar prisstatistik och jämförelser över vilka prisavtal som varit mest lönsamt vid olika tidpunkter. Jämförelsen sträcker sig ända tillbaks till januari 2004. Där kommer du att se att bundna treårsavtal oftast varit mer lönsamt än rörligt pris. Jämför man bundna ettårsavtal med rörligt pris finns ingen klar trend men sedan januari 2011 har rörligt avtal varit betydligt mer fördelaktigt än bundet ettårsavtal.

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank