Hej!

Det finns faktiskt två svar på den frågan och det beror på om lånet har rak amortering eller om det är ett annuitetslån.

Med rak amortering menas att du amorterar (betalar av) lika stor summa varje månad. I takt med att skuldsumman minskar blir då räntekostnaden mindre och mindre varje månad. Med rak amortering blir den första månadsbetalningen 867 kronor, varav ränta 200 kronor och amortering 667 kronor. Den allra sista månadsbetalningen blir på 670 kronor, varav amortering 667 kronor och ränta 3 kronor.

Ett annuitetslån innebär att alla månadsbetalningar är lika stora. I ditt exempel blir månadsbetalningen 773 kronor per månad, varav ränta 200 kronor och amortering 553 kronor den första månaden. Därefter står räntan för en allt mindre del av månadsbetalningen och amorteringen för en allt större del.

Det här kan du själv få fram genom att användalånekalkylen på Konsumenternas Bankbyrå. Där kan du ändra lånebelopp, räntesats, återbetalningstid och avgifter och s hur stor månadsbetalningen blir. Kalkylen är också jättebra att använda för att jämföra olika lån och se hur stor totalkostnaden blir för olika lån.

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank