Insättningsgarantin är en statlig garanti som gör att du får tillbaka pengar du har på ditt bankkonto motsvarande maximalt 100 000 euro om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs. Utbetalningen sker i svenska kronor, så beloppet beräknas utifrån valutakursen EUR/SEK den dag då du får rätt till ersättning. Garantin gäller per person och per institut, vilket betyder att om du har mer än 100 000 euro du vill placera på ett konto, så kan du sprida ut pengarna på flera olika banker och på så sätt skydda större belopp med hjälp av garantin.

Investerarskyddet innebär att staten skyddar dina värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor om banken eller värdepappersbolaget skulle gå i konkurs. Normalt ska dock inte dina värdepapper påverkas vid en konkurs eftersom institutet enligt lag är skyldigt att hålla dina värdepapper åtskiljda från sina egna tillgångar. Det betyder att om institutet följt regelverket får du ut hela ditt värdepappersinnehav vid en konkurs, oavsett storlek. För att investerarskyddet ska behövas krävs det att institutet har brutit mot reglerna redan innan konkursen inträffade. Investerarskyddet gäller inte värdeförändringar på dina aktier och värdepapper.

Mvh Maria