Du är inte tvungen att meddela staten eller skatteverket att du har tagit ett utländskt lån men låter du bli går du miste om ränteavdrag. Däremot kan du bli skyldig att redovisa att du har lånat pengar utomlands om lånet utbetalas via en svensk bank. För att förhindra penningtvätt finns nämligen en lag som innebär att en bank som tar emot pengar måste förstå bakgrunden till transaktionen. Annars får banken inte utföra transaktionen. Därför kan banken begära att du ska visa både lånehandlingar och kvitton.

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank