SBAB har insättningsgaranti men inte Bank Santander * som jag kunde se. Du kan gå in på Riksgäldens hemsida för att söka vilka banker som har garanti, de har listat samtliga. När det gäller andra banker utanför Sverige kan det skilja sig åt vilka regler som gäller, därför måste du kontrollera hur det fungerar i det land banken finns.**

Kommentar från Compricer:
* Bank Santander har insättningsgaranti i Norge (gäller för oss svenskar också).
**BIGBANK har även de insättningsgatanti i Estland (gäller för oss svenskar också).

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar