Först och främst kan du be din fru göra en pensionsprognos på Minpension.se om hon inte redan gjort det. På hemsidan kan ni se hur er ekonomi påverkas när hon går i pension. Troligen får ni mindre pengar att röra er med och därmed också mindre utrymme till amorteringar. Eftersom huset redan är lågt belånat är ett alternativ att amortera enligt plan tills hustrun går i pension för att sedan upphöra med amorteringarna. Ett annat alternativ är att fortsätta amortera enligt nuvarande plan även efter att hustrun gått i pension och ett tredje alternativ är att redan nu betala av hela huslånet.

Huruvida ni har lån på huset påverkar inte värdet på huset när ni en dag ska sälja det. Därför handlar det mer om var ni får bäst avkastning på ert sparkapital. Kan ni få högre avkastning på konton eller fonder jämfört med den ränta ni betalar på bolånet är det mer fördelaktigt att sluta amortera. Får ni lägre avkastning på era konton och fonder än boräntan lönar det sig att amortera.

Om ni väljer att behålla bolånet; tänk bara på att inte binda boränta längre tid än ni planerar att bo kvar. Att förtidsinlösa ett bundet lån kan bli dyrt.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank