Hej!
Du kan normalt få studiemedel i maximalt 240 veckor för högskole- eller eftergymnasial utbildning. Om du har studerat tidigare kan du få studiemedel igen, förutsatt att du inte redan har lånat för maximalt antal studieveckor. Dessutom måste du uppvisa tillräckliga studieresultat för att fortsätta få studiemedel. Om du inte har gjort det kan du få avslag på din ansökan, och avslaget gäller tills du kan visa att du har klarat de resultat som saknades. Mer om hur många poäng du behöver klara och hur länge du kan bli beviljad studiemedel kan du läsa under vanliga frågor på CSNs hemsida.

Mvh
Maria