Har du ditt sparande i en utländsk bankfilial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller. Inom EU har alla länder en högsta nivå på ersättning som är 100 000 euro. Det kan ändå finnas vissa skillnader mellan en svensk och en utländsk garanti eftersom eventuella skulder som en kund har till banken först dras av från det garanterade beloppet i vissa länder.
Om det finns risk för att insättare i en utländsk banks filial i Sverige inte får ersättning från den utländska garantin om banken går i konkurs, har den svenska regeringen möjlighet att ställa ut en garanti för att säkerställa utbetalningar till kunderna. Det förutsätter att regeringen bedömer att det skulle medföra störningar i det svenska finansiella systemet om ersättningen inte betalades ut.
Läs mer på www.riksgalden.se

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank