På Pensionsmyndighetens hemsida framgår att med skälig levnadsnivå menas att en ensamstående ska ha kvar 5 353 kronor per månad efter det att skälig bostadskostnad är betald. För gift, sambo eller registrerad partner uppgår beloppet till 4 407 kronor per månad. Du kan läsa mer bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på www.pensionsmyndigheten.se eller kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-776 776.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension