Kvinnor sparar mest förhållande till sin inkomst. De i landsorten har också mer på kontot än de i större städer. Men detta är inte hela bilden.

De i Kalmar och Kronobergs har i genomsnitt ett sparkapital på 119 kronor av den årsinkomsten på 100 kronor. Det visar siffror från SBAB. Är det bra eller sämre? Faktiskt bäst i Sverige. Sämre är de i större städer. 81 procent i Uppsala län och 87 procent i Stockholms län.

Men pengar på kontot är inte alla våra tillgångar. De i storstäderna har visserligen betydligt högre bolån, men framför allt större delen av sitt sparande också i bostäder. Lyssnar jag runt bland de i större städer så har de ofta 70-80% av sitt sparande i bostaden. Nu är bostadspriserna inte alltid i uppgång, men våra tio största städer växer och där lär även priserna öka årtionden framöver. Ett bra sparande kort sagt. Men jag själv vill inte ha för mycket i min bostad.

De som är mest illa ute är istället de med hyresrätt i storstaden. De har ofta endast ett litet sparande och dessutom inget boende som stiger i värde. Unga kan lätt hamna i den cirkeln, eftersom de första åren av vuxenlivet gärna hyr. Det är visst en bra start för att ta sig hemifrån, men det ger knappast ett bra sparande, utan de måste tänka till. Ja, sparande är inget vi får, utan något vi själva väljer.

I 20 av 21 län är männens besparingar större än kvinnornas. I förhållande till inkomsten sparar däremot kvinnor mer än männen. Det är återigen inspirerande. Trots att kvinnor fortfarande ofta tar stort ansvar för hemmets vardagsutgifter för mat och husgeråd ser de till att få pengar över. Det borde inspirera.

När jag diskuterat frågan om hur mycket vi sparar varje månad med - har jag mött de som både lägger undan 10, 20 och 5o procent av sin lön.

Det visar sig att det mer sitter i huvudet än i lönen. Visst ter det sig enklare att spara om du har högre inkomst. Men vänta inte på högre lön. De jag mött som sparar mest är unga med idéer om resor och äventyr. De kan spara halva lönen för att om ett år resa iväg. Nu har de inte familj, men det säger något om att mål, gärna nära i tiden, kan få även små löner att ge stort sparande.

Hur mycket sparar du?/claes hemberg