Du kan göra ett skuldebrev så att du lånar ut pengar till din son. Räntan kan sättas till 0 procent om du vill. Men då hamnar du i samma nivå som andra fordringsägare vid eventuellt obestånd. För att förhindra det kan ett av pantbreven i huset stå på dig. Den delen av huset blir då ditt om din son kommer på obestånd.

Inskrivningsmyndigheten tar ut en skatt på 2 procent för att utfärda nya pantbrev samt en avgift på för närvarande 375 kronor per utfärdat pantbrev. Det innebär att ett nytt pantbrev på 1 000 000 kronor kostar 20 000 kronor plus 375 kronor i avgift.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank