En borgensman är en person som har gått i borgen för ett lån som en annan person har tagit. Det innebär att långivaren kan kräva betalning av borgensmannen om låntagaren inte betalar som avtalat. Borgensmannen kan normalt inte säga upp sitt åtagande om långivaren inte går med på det. Kan låntagaren visa upp en annan borgensman eller själv stå för lånet och långivaren accepterar det, går det däremot att bryta förbindelsen. Det är därför viktigt att alla som tillfrågas att bli borgensmän verkligen sätter sig in i vad det innebär innan man skriver på.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar