Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto vilket innebär att staten garanterar insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto upp till ett maxbelopp på 100 000 euro per person och institut. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller för alla slags insättningar på konto oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank