Om du vill använda sparkapitalet inom ett par år, spara på ett bankkonto eller en kort räntefond. Har du ett perspektiv på upp till fem år kan du blanda räntebärande fonder med aktier. Sparar du på längre sikt än fem år kan du öka andelen aktier, men behålla en del i räntebärande placeringar för att ha pengar mer lättillgängliga.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank