Anledningen till att elbolagen får ta ut ett högre pris i form av tillsvidareavtal är på grund av att en kund som inte valt att binda sig för ett specifikt elavtal betraktas som en osäker kund (som kan säga upp sitt avtal med omedelbar verkan) och de har då rätt att ta ut ett högre pris som följd av den högre risken. Vad jag kan läsa mig till så finns det inte något beslut att tillsvidareavtalen skall förbjudas. Det verkar som om debatten avtagit de senaste två åren när elpriserna stabiliserats på något lägre nivåer. Många elbolag, däribland Skellefteå Kraft, har aktivt valt att slopa tillsvidareavtalet. Oavsett om tillsvidareavtalen förbjuds eller ej är det viktigt som konsument att sätta sig in i prissättningen och göra ett aktivt val.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ