Detta är alltid en lika svår fråga och det finns lika många frågor som svar. Jag svarar ur mitt personliga perspektiv och det ligger inte någon större vetenskaplig eller nationalekonomisk analys bakom. Jag tycker att man skall välja avtal baserat på vilket utrymme man har i hushållsekonomin, samma metodik som för ett bolån. Om man exempelvis bor i lägenhet och har relativt låg elförbrukning eller anser att man har råd att betala för kortare extrema elpristoppar skulle jag välja ett rörligt elavtal (vilket över en längre period nästan alltid lönar sig). Om man däremot bor i en stor eluppvärmd villa och vill undvika chockhöga elräkningar under vintermånaderna så rekommenderar jag ett fastprisavtal alternativt ett mixat eller ”vintersäkrat” elavtal som är en kombination av fast och rörligt.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ