Banken säger generellt inte nej om borgensmannen har lån sedan tidigare. Men eftersom man ska kunna klara av att betala även för lånet som man ska gå i borgen för är det viktigt att det finns utrymme i ekonomin även för det. Har man skulder sedan tidigare ska de finnas med i en budgetkalkyl tillsammans med det lån som man ska gå i borgen för. Och det får inte finnas någon betalningsanmärkning. Banken gör sedan en helhetsbedömning innan borgensmannen godkänns.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar