Jag tycker du ska gå in på kontoret och prata med din bank om din räntenivå. Vilken ränta du kan få handlar mycket om vilka affärer du har och lägger i banken. Kontakta även andra banker för att se vilka lösningar de kan erbjuda, det är lättare att byta bank än många tror.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar