Jag tror inte att bankerna i nuläget kommer att införa minusränta på sina bankkonton. Men det är viktigt som sparare se över sina sparpengar och inte ha för mycket pengar på bankkontot nu när avkastningen är noll eller väldigt låg. Samtidigt bör man inte placera alla pengar på börsen och därmed ta för stora risker. För att öka möjligheten till högre avkastning är det vettigt att fördela sparbeloppet beroende på spartid, vilken risknivå och hur aktiv man är. Att boka tid hos en rådgivare för att gå igenom sitt sparande är därför en god idé.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar