Nej det är inte samma sak. Med nätavgift menas de sammanlagda avgifterna som du betalar till ditt elnätsföretag och som består av en fast och en rörlig del. Elområdesjusteringen är inte kopplat till elnätsföretaget (nätbolaget) utan elhandelsbolaget och används för att månadsvis justera de små variationer på några få ören som varierar beroende på vilket elområde du bor i (Sverige är indelat i fyra elområden från norr till söder).

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ