Hej,

Det finns olika typer av schabloner för hur mycket ett gift par ska leva på efter bostadskostnaderna:

1) Socialtjänstens schablon för att bedöma om paret har rätt till försörjningsstöd (socialbidrag): 6 360 kr/mån. Denna summa är endast tänkt att täcka det absolut mest nödvändiga.

2) Konsumentverkets schablon över skäliga kostnader för vanliga levnadskostnader: 9 850 kr/mån.
Här ingår mat, kläder, fritidsaktiviteter, hemförsäkring, TV/tele/bredband, hygien och hemutrustning men inte kostnader för glasögon, sjukvård, mediciner, bil, kollektivresor eller andra försäkringar.

3) Finansinspektionens schablon som baseras på en sammanställning av de olika bankernas bolånekalkyler: 13 950 kr/mån

Här ingår fler kostnader än i Konsumentverkets schablon vilket är logiskt eftersom denna kalkyl används för att få en realistisk bild av hur stort bolån ett hushåll klarar av. För att hushållet även ska klara av en räntehöjning utan problem använder bankerna en kalkylränta på bolånet som är betydligt högre än den verkliga bolåneräntan Under 2014 låg den genomsnittliga bolåneräntan på 2,2 % medan bankernas genomsnittliga kalkylränta låg på 6,5 %.

Bästa hälsningar,
Bodil Hallin, familjeekonom Ikano Bank