Det viktigaste du ska göra innan du börjar spara på en internetbank eller annat institut är att kontrollera att de har insättningsgaranti. Det kan du göra på Riksgäldens hemsida. Svea ekonomi har insättningsgaranti och därmed statlig garanti till sparare att de får igen sina pengar upp till 100 000 euro (knappt en miljon kronor) om bolaget går i konkurs.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar