Hej!

Insättningsgarantin gäller för upp till 100 000 euro per person och institut. Det betyder att så länge båda bankerna omfattas av garantin, så är dina bankkonton skyddade. Om någon av bankerna saknar insättningsgarant, så är de pengarna inte skyddade. Räntan hos sparinstitut som inte omfattas av garantin är ofta betydligt högre än den ”vanliga” bankräntan, men tänk efter innan du placerar dina pengar där. Risken är hög och om det värsta händer och företaget går i konkurs, så finns en risk att du inte får tillbaka några pengar.

Mvh
Maria