Hej!
Det beror lite på vad du menar med ”riska”. För mig betyder en sparhorisont på 3-4 år att man kan placera runt hälften av pengarna i en bred aktiefond, exempelvis i en globalfond. Resten har ni förslagsvis i någon form av räntesparande. Ett alternativ är att välja en blandfond med 50/50 räntor och aktier. Förslagsvis placerar ni inte heller alla pengar samtidigt, utan sprider ut köpen under något år för att minska risken att gå in vid fel tillfälle.

Med vänlig hälsning,
Maria